Kāpēc darbinieku pieredze ir nozīmīga

Image for post
Image for post

ai zinājāt, ka laba darbinieku pieredze ietekmē jūsu uzņēmuma produktivitāti un rentabilitāti? Patiesībā produktivitāte nav vienīgā, ko tā ietekmē. Darbinieku pieredze ietekmē arī lojalitāti, iesaistīšanās līmeni, ienākumus, darba kultūru un daudzas citas lietas!

Vairāki pētījumi rāda, ka uzņēmumi, kas iegulda savā darbinieku pieredzē, ir labākas vietas, kur strādāt, un laba darbinieku pieredze rada augstāku entuziasma, iesaistīšanās un līdzdalības līmeni jūsu uzņēmuma darbiniekos. Jākoba Morgana (Jacob Morgan) pētījums rāda, ka uzņēmumi, kas iegulda savu darbinieku pieredzē, uzrāda labākus darbības rādītājus par tiem, kas to nedara.

Image for post
Image for post

Attēla avots: Kāpēc miljoni, ko tērējam darbinieku iesaistīšanās līmeņa celšanai, sniedz mums tik mazu labumu.

Pēdējo gadu laikā jēdziens “darbinieku pieredze” ir kļuvis visai populārs. Neskatoties uz to, tam joprojām netiek pievērsta tikpat liela uzmanība kā kandidātu pieredzei vai klientu pieredzei. Daudzi uzņēmumi fokusējas uz to, kā nodrošināt labu kandidātu pieredzi, taču pietiekami nekoncentrējas uz darbinieku pieredzi.

Kas ir darbinieku pieredze

Pieredzes kopums vai spektrs, kas darbiniekiem rodas dzīves cikla laikā uzņēmumā, kolektīvi veido darbinieku pieredzi. Darbinieku pieredzes jēdzienā tiek iekļauta darbinieku mijiedarbība ar kolēģiem, vadītājiem, instrumentiem, programmatūrām un visām citām lietām un iekārtām, kas ir pieejamas viņu darba vietā. Citiem vārdiem sakot, jūs varat to iedomāties līdzīgi kā klientu pieredzi. Darbinieka pieredze ir līdzīga klienta pieredzei, taču šajā gadījumā klienta vietā jums ir darbinieks.

Lai piedāvātu labāku klientu pieredzi, visi uzņēmumi mēģina izstrādāt un attīstīt produktus vai pakalpojumus, kas padarītu viņu klientus laimīgākus, ja viņi tos nopirks. Tieši tāpat uzņēmumi cenšas izprast savu darbinieku vēlmes un vajadzības, lai viņi varētu izveidot un attīstīt pozitīvu pieredzi darbiniekiem, kamēr viņi strādā dotajā uzņēmumā.

Džošs Bersins (Josh Bersin), Arts Mazors (Art Mazor), Džeisons Flinns (Jason Flynn) un Veronika Meliana (Veronica Melian) pētījumā “Deloitte University Press” atklāja, ka gandrīz 80 procenti vadītāju darbinieku pieredzi novērtēja kā ļoti svarīgu (42%) vai svarīgu (38%), bet tikai 22 procenti paziņoja, ka viņu uzņēmumi nodrošina pielāgotu darbinieku pieredzi. Tomēr realitāte varētu būt pavisam savādāka.

Kāpēc darbinieku pieredze ir nozīmīga

Darbinieku pieredze ietekmē vairākus uzņēmuma aspektus, kas to padara tik svarīgu. Zemāk ir minēti daži no šiem aspektiem:

  1. Darbinieku pieņemšana darbā. Laba darbinieku pieredze tiks pastāstīta tālāk. Ja jūsu darbiniekiem ir laba pieredze ar jums kā darba devēju, viņi par to pastāstīs saviem draugiem, kas savukārt radīs lielāku pretendentu skaitu, vakantās darba vietas aizpildīsies ātrāk utt. Turklāt ir labi zināms, ka daudzi darba meklētāji vispirms mēģina uzzināt par darbinieku pieredzi dotajā uzņēmumā, pirms piesakās tur uz darbu. Tāpēc ir parādījušās tik daudz tīmekļa vietņu, kur var lasīt atsauksmes par uzņēmumiem, kā piemēram, Glassdoor. Sliktas atsauksmes par uzņēmuma darbinieku pieredzi var kavēt uzņēmuma spēju piesaistīt labus darbiniekus.
  2. Iesaistīšanās. Labāka darbinieku pieredze rezultējas lielākā darbinieku iesaistīšanās līmenī. Ja jums ir entuziastiski darbinieki, arī darba kultūra un produktivitāte būs labāka.
  3. Lojalitāte. Darbinieku lojalitāti arī ļoti ietekmē darbinieku pieredze. Pozitīva darbinieku pieredze palielina darbinieku lojalitāti pret uzņēmumu, savukārt slikta pieredze to pazemina.
  4. Ieņēmumi un peļņa. Pozitīva darbinieku pieredze pozitīvi ietekmē ieņēmumus un peļņu. Gudrāka darbaspēka institūta pētījums sasaistīja darbinieku pieredzi ar augstāku peļņu no aktīviem un pārdošanas. Līdzīgā veidā negatīva darbinieku pieredze negatīvi ietekmē uzņēmuma ieņēmumus un peļņu. Pētījums pierāda, ka uzņēmumi, kas ir izstrādājuši un ieviesuši pozitīvu darbinieku pieredzi, gūst lielākus ieņēmumus un peļņu nekā uzņēmumi, kas to nav izdarījuši.

Šie aspekti ir tikai daži no piemēriem, kā darbinieku pieredze var pozitīvi ietekmēt uzņēmumu.

Kā uzlabot darbinieku pieredzi

Jēgpilns darbs, atbalsts no vadības, pozitīva darba vide, izaugsmes iespējas un uzticēšanās vadībai — tas viss veicina pozitīvu darbinieku pieredzi. Pastāv daudz veidu, kā uzlabot darbinieku pieredzi, un zemāk minētie padomi ir tikai daži no tiem.

  1. Izvirziet savas galvenās prioritātes. Pirmais, kas jums jādara, lai uzlabotu savu darbinieku pieredzes stratēģiju vai izveidotu jaunu — uzdodiet jautājumus, uz kuriem vēlaties atbildēt. Prioritāšu noteikšana palīdzēs jums sagatavot plānu, kā labot radušos problēmu.
  2. Pilnvarojiet vadītājus un menedžerus. Lieki atgādināt, ka vadītājiem un menedžeriem ir liela loma darbinieku pieredzes uzlabošanā. Ļaujiet viņiem veikt piemērotas darbības, kur tas nepieciešams, lai pēc iespējas vairāk uzlabotu darbinieku pieredzi. Tieši vadītāji bieži vien ir iemesls, kāpēc cilvēki pamet uzņēmumu, bet tikpat bieži viņi ir iemesls, kāpēc darbinieki paliek.
  3. Apkopojiet darbinieku atsauksmes. Apkopojiet atsauksmes, turklāt dariet to regulāri. Darbinieku atsauksmju apkopošanai mūsdienās pastāv daudz rīku. Es nesen lasīju par kādu rīku, kas ļauj darbiniekam izvēlēties vienu no četrām emocijzīmēm, lai parādītu, kā viņš jūtas dotajā brīdī. Tas izklausās pēc ļoti vienkārša veida, kā saņemt atgriezenisko saiti no saviem darbiniekiem, taču tas ir tikai kārtējais veids, kā vadītāji mēģina atvieglot savu darbu. Labākais veids, kā apkopot darbinieku atsauksmes, ir regulāras individuālas tikšanās un augstāka līmeņa sanāksmes, kas palīdzēs jums labāk izprast situāciju jūsu uzņēmumā.
  4. Esiet patiess, sniedzot pozitīvu darbinieku pieredzi. Vienkārša dažu standarta procesu veikšana nav gluži tas, kas jums jādara, lai uzlabotu darbinieku pieredzi. Drīzāk tas ir nepārtraukts process, kam nepieciešami patiesi nodomi un pieeja. Jums jātiecas uz patiesi empātisku mijiedarbību ar saviem darbiniekiem. Šādi rīkojoties, darbinieki iegūs pozitīvu emocionālu pieredzi, kas viņiem ļaus justies ērtāk savā darba vietā.
  5. Iedrošiniet sniegt godīgu atgriezenisko saiti. Visbeidzot, mudiniet savus esošos darbiniekus sniegt jums godīgas atsauksmes par viņu pieredzi jūsu uzņēmumā. Jo godīgāka būs saņemtā atsauksme, jo vieglāk jums būs uzlabot darbinieku pieredzi.

Pārdomas nobeigumā

Viss, ko darāt savā uzņēmumā, pirmkārt, sākas ar jūsu darbiniekiem. Tas, kā jūs pret viņiem izturēsieties, radīs ķēdes reakciju visā uzņēmumā, un, ja jūs savus darbiniekus neuztverat kā savu visvērtīgāko resursu, jums to vajadzētu sākt darīt. Daži cilvēki darbinieku pieredzi raksturoja kā personālvadības nākotni, jo viņi saprot, ka ir svarīgi nodrošināt pozitīvu darbinieku pieredzi, lai varētu sagaidīt no darbiniekiem maksimāli labu darba izpildi un ilgstoši noturētu viņus savā uzņēmumā.

Nekoncentrējieties uz tām pašām metodēm un pieejām, kuras jūs jau zināt un izmantojat. Džošs Plaskovs (Josh Plaskoff) savā pētījumā “Darbinieku pieredze: jauna cilvēkresursu vadības pieeja” raksta, ka “Organizācijām ir jāpārveido sava pieeja tam, kā tās attiecas pret saviem darbiniekiem. Jaunā vairāku paaudžu darba vieta pieprasa jaunu domāšanas veidu saistībā ar cilvēkresursu pārvaldību. Noliekot darbinieka kopējo pieredzi uzmanības centrā, tiek iegūta pavisam atšķirīga pieeja; šādā veidā netiek tikai gūts labums vai darba vieta “padarīta jautrāka”, bet tiek veicināts darbinieka entuziasms un iesaistīšanās līmenis savā darba vietā.”

Labu darbinieku pieredzi nenosaka tas, cik daudz jums ir galda tenisa galdu, cik garda ir jūsu kafija birojā vai tas, ja jums birojā ir masāžas krēsls. Katra uzņēmuma mērķim vajadzētu būt veidot tādu darbinieku pieredzi, kas atspoguļo rūpes par darbiniekiem viņu darba kontekstā. Viņi redzēs, ka viņu darbs ir nozīmīgs uzņēmumam un ka viņiem ir atbalstoša vadība, pozitīva darba vide un izaugsmes iespējas, un viņi uzticēsies uzņēmuma vadībai. Un tas palīdzēs radīt labu darbinieku pieredzi.

Laika un naudas ieguldīšana labā darbinieku pieredzē ir ieguldījums jūsu uzņēmuma nākotnē.

— — — — —

Image for post
Image for post

About the author: Jan is an author of the book “Full Stack Recruiter: The Modern Recruiter’s Guide”, Full Stack Recruiter: New Secrets Revealed and Jak hledat zaměstnance v 21. století. And the creator of sites like Sourcing.Games, Recruitment.Camp and other projects. As a speaker and blogger, Jan believes that recruitment is a great field and he is constantly trying to make it better.

Written by

#Recruiter, Author of bestseller “Full Stack Recruiter", Dream Chaser, Creator of impossible, #BlackBerry fan (probably the only one). Author of sourcing.games.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store